Meer duidelijkheid voor de (e-)fiets

Het zou zo simpel kunnen zijn: op rotondes binnen de bebouwde kom zijn fietsers in de voorrang, buiten de bebouwde kom zijn de fietsers uit de voorrang. Aldus vastgelegd in een convenant. Desondanks zijn er een aantal gemeentes weerbarstig. Daardoor kan er voor fietsers en voetgangers een verschillende voorrangssituatie ontstaan. Maar zoals altijd: het kan erger: In Wijk bij Duurstede beleef je als fietser op één en dezelfde rotonde geen eenduidigheid.
Lees meer

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone