Keuzewijzer Mobiliteit

Om ouderen, mensen met een beperking en hun omgeving op weg te helpen bij het maken van die keuzes heeft Blijf Veilig Mobiel nu een brochure gemaakt: ‘Keuzewijzer Mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking’. Hiermee kan iedereen die met dit onderwerp te maken heeft zich oriënteren.

In de brochure wordt stap voor stap per vervoermiddel uitgelegd waar knelpunten liggen en wat de mogelijkheden zijn. Daarbij komt de auto aan bod en ook de e-bike, fiets, scootmobiel, brommobiel, Canta, openbaar vervoer, taxi en lopen.

Bestellen van de Keuzewijzer kan via info@blijfveiligmobiel.nl.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone