Keuzewijzer E-bike

Waar moet je op letten als je een elektrische fiets – kortweg e-bike – wilt kopen? Ga goed voorbereid te werk, het aanbod aan e-bikes is groot en gevarieerd. In samenwerking met BOVAG en de Fietsersbond hebben we een keuzewijzer voor u samengesteld.

Bestellen van de Keuzewijzer kan via info@blijfveiligmobiel.nl, of download deze publicatie in PDF-formaat.

Workshops fietsactiviteiten, met fietsactiviteitenmap en flyer Fit en veilig op de fiets

In 2013 organiseerde Blijf Veilig Mobiel diverse workshops georganiseerd, bedoeld voor vrijwilligers (en professionals) die fietsactiviteiten voor senioren organiseren.

De workshop gaat in op de verkeersveiligheid van fietsende senioren en praktische elementen zoals fietsgym, rijvaardigheid en het organiseren van fietstochten. Ook wordt in de workshop de Fietsactiviteitenmap uitgedeeld. Dat is een map waarin laagdrempelige activiteiten zijn opgenomen die gemakkelijk zelfstandig te organiseren zijn. Bij elke activiteit staat een korte omschrijving van de belangrijkste praktische zaken en tips.

Daarnaast is er een flyer met tips voor fietsers: Fit en veilig op de fiets. Deze flyers zijn speciaal ontwikkeld om senioren meer bewust te maken van hun eigen rol bij veilig fietsen. De flyers kunnen bijvoorbeeld worden uitgedeeld tijdens fietsactiviteiten.

Beide producten zijn ook te bestellen via info@blijfveiligmobiel.nl.

Keuzewijzer Mobiliteit

Om ouderen, mensen met een beperking en hun omgeving op weg te helpen bij het maken van die keuzes heeft Blijf Veilig Mobiel nu een brochure gemaakt: ‘Keuzewijzer Mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking’. Hiermee kan iedereen die met dit onderwerp te maken heeft zich oriënteren.

In de brochure wordt stap voor stap per vervoermiddel uitgelegd waar knelpunten liggen en wat de mogelijkheden zijn. Daarbij komt de auto aan bod en ook de e-bike, fiets, scootmobiel, brommobiel, Canta, openbaar vervoer, taxi en lopen.

Bestellen van de Keuzewijzer kan via info@blijfveiligmobiel.nl.

Keuzewijzer Mobiliteit

Nieuw: Checklist E-bike

Voor je een e-bike gaat kopen is het verstandig om je goed voor te bereiden. Om goed beslagen ten ijs te komen bij de fietsenmaker heeft Blijf Veilig Mobiel een handige checklist ontwikkeld. Vul deze in en het uitkiezen van een elektrische fiets is zo gebeurd.

Bestellen van deze Checklist kan via info@blijfveiligmobiel.nl.

Folder ‘Een driewielfiets, iets voor u?’

Blijf Veilig Mobiel heeft in januari 2014 deze brochure (3e druk juni 2015) uitgegeven voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van een driewielfiets. Een driewielfiets kan een goed alternatief zijn als je niet meer op een gewone of elektrische fiets kunt fietsen en (nog) niet toe bent aan een scootmobiel.

Bestellen van deze brochure kan via info@blijfveiligmobiel.nl.

Brochure senioren-proof wegontwerp

De brochure senioren-proof wegontwerp geeft tips voor seniorenproof wegontwerp binnen de bebouwde kom en biedt handvatten voor belangenorganisaties voor overleg met gemeenten en bevat tips en ontwerpsuggesties voor wegbeheerders (verdere uitwerking in CROW-publicatie 309). Ook reikt de brochure zogenaamde ´quick wins´ aan: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn en toch tot een substantiële verbetering leiden van de verkeersveiligheid van senioren.

Bestellen van deze brochures kan via info@blijfveiligmobiel.nl.

Tips voor automobilisten

Samen met Rijkswaterstaat heeft Blijf Veilig Mobiel de folder ‘Blijf Veilig Mobiel – tips voor automobilisten‘ uitgebracht. Met de folder krijgen (oudere) automobilisten tips op het gebied van hun rijgedrag en hun auto, voorbereiding van hun reis en mogelijkheden van rijvaardigheidschecks. De tips zijn afkomstig van experts en senioren die deelnamen aan sessies van Rijkswaterstaat in het kader van het project ‘Verzilvering’.

Let op: op dit moment hebben we dit product niet meer in de gedrukte versie in voorraad. Wel kunt u Tips voor automobilisten online bekijken of downloaden.

BVM-presentatie en quiz over verkeersregels

BVM heeft een powerpointpresentatie ontwikkeld over regels en gedrag in het verkeer. De powerpoint bestaat uit een gedeelte met uitleg van de belangrijkste verkeers- en gedragsregels en een quiz met tien meerkeuzevragen. De powerpointpresentatie is gratis te gebruiken voor iedereen die voorlichting wil geven aan senioren over het verkeer. De quiz is ook los te gebruiken op mobiliteitsbeurzen en andere evenementen. Bij de quiz hoort een handleiding en een powerpointpresentatie.