Over BVM

Vervolg Blijf Veilig Mobiel van 2014 tot 2016

Door het succesvolle verloop van Blijf Veilig Mobiel in de afgelopen jaren heeft het Ministerie vervolgsubsidie toegekend voor 2014 en 2015. Hiermee kan Blijf Veilig Mobiel* een vervolgprogramma uitvoeren met specifiek ontwikkelde producten voor senioren en mensen met een beperking of chronische ziekte.
Daarnaast is in het programma specifiek aandacht ingeruimd voor:

  • fietsen (promotie en oefenen elektrische fiets en de driewielfiets, zie de kalender oefendagen).
  • werven en inzet van mobiliteitsambassadeurs (die bij hun gemeente kunnen lobbyen voor onder meer seniorproof wegontwerp, en een adequate instructie voor scootmobielrijders)
  • individueel mobiliteitsadvies door (on)betaalde professionals zoals ouderenadviseurs
  • hernieuwde aandacht voor het zebrapad (doe de Zebracheck in je buurt)
  • en tenslotte het borgen en verspreiden van de vele publicaties van het project

* aan het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel nemen deel:

ANBO, ANWB, Fietsersbond, ieder(in), NVVSPCOB, samenwerkende ROV’s, Veilig Verkeer Nederland en de Oogvereniging.

Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.