Onderzoek naar senioren en mobiliteit

Eindrapport onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers

Blijf Veilig Mobiel heeft onder leiding van Liesbeth Boerwinkel van de ANBO een rapport geschreven waarin de behoefte van de kwetsbare verkeersdeelnemers wordt beschreven.

Dit rapport diende om het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te informeren en als basis voor de brief namens de kerngroep Blijf Veilig Mobiel aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 11 maart 2010. Het rapport is gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet, de onderzoeken van KIEN en adviezen van de kerngroep Blijf Veilig mobiel.

Download hier het Eindrapport onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers.