Ambassadeurs

Voor professionals

Hier vindt u beleidsdocumenten, CROW-publicaties, onderzoeksrapporten en voorlichtingsmateriaal over senioren en mobiliteit. Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van activiteiten en producten van Blijf Veilig Mobiel? Meld u aan voor de nieuwsbrief.


Blijf Veilig Mobiel 2014-2015
Het programma Blijf Veilig Mobiel loopt nog door in 2014 en 2015. In deze periode richten de samenwerkende organisaties zich op verspreiding en inbedding van Blijf Veilig Mobiel producten en het in beperkte mate ontwikkelen van nieuwe producten voor zover dit de verspreiding van de bestaande producten versterkt.

Algemeen doel: optimaal bereik van senioren en mensen met een functiebeperking om veilige mobiliteit te stimuleren, waarbij de producten en diensten van Blijf Veilig Mobiel optimaal landen bij de doelgroepen.

Subdoel: het leveren van een bijdrage aan het in beweging blijven en de gezondheid van senioren en mensen met een functiebeperking door het bevorderen van veilige mobiliteit, met name die van fietsers en voetgangers.

Meer informatie kunt u vinden in het Projectplan Blijf Veilig Mobiel 2014 – 2015.